ILUMINACIÓN (Dragon)

Bombillas compactas

Dragon Desert 23W. High UVB

Dragon Forest  23W. Medium UVB

25,99 €

25,99 €

bombilla-alto uvb
1/1
dragon medium uvb
1/1

Vapor de mercurio

Dragon-Lux. Vapor de mercurio. 80 W

Dragon-Lux. Vapor de mercurio. 100 W

Dragon-Lux. Vapor de mercurio. 160 W

39,99 €

39,99 €

39,99€

vapor mercurio 80w
1/1
vapor mercurio 100w
1/1
vapor mercurio 160w
1/1